جلب اعتماد مردم بزرگترین خدمت دولت به تولیدات ملی است...

محمد عزیزی بزرگترین کاری که مسئولین در زمینه حمایت از تولید ملی می توانند انجام دهند را برگرداندن اعتماد مردم دانست و گفت: جوی علیه کالای داخلی ایجاد شده است؛ خیلی وقت ها گفته می شود فلان برند خارجی ...