روی خوش بورس در روز خبرنگار

جریان معاملات بازار سرمایه در ساعات ابتدایی ۱۷ مرداد ماه سال جاری، با رشد ۷۸ هزار و ۸۳۳ سهم اوراق بهادار به ارزش ۱ میلیارد ریال در بیش از ۵۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شدند....