مرگ یعنی نقطه سرخط/کارگران«غسال‌خانه»با شرایطی مشغول کارند؟...

اقتصاد پرس: صبح شنبه‌ای که گذشت، به بهانه آغاز هفته کارگر به همراه وزیر کار و سایر مسئولان به محل سخنرانی حضرت‌امام (ره) در گلزار شهدا رفتیم تا از خانواده شهدای کارگر تقدیر شده و برنامه‌های متنوع دیگ...