خاموشی‌های تابستان پیش ازتابستان ازراه رسید/۴ دلیل قطعی برق...

در روزهای اخیر در برخی مناطق کلانشهر تهران شاهد بروز خاموشی های یک تا ۴ ساعته برق بودیم، همچنین گزارشهای مردمی از برخی استانهای گرم کشور حاکی از بروز خاموشی های پراکنده در استانهای فارس، سیستان و بلو...