رویاهای برباد رفته فریز نفتی

معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب (آبفا) کشور گفت: کاهش هر یک درصد آب بدون درآمد به ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و این رقم در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور ۱۲ هزار میلیارد ریا...