حسین شریعتمداری: هر دو بیکارند اما این کجا و آن کجا؟!...

آقای رئیس‌جمهور، نگاهی به اطراف بیندازید! آیا رسیدگی به شرایط دشوار ۸ میلیون بیکار باید دغدغه‌ شما باشد یا خواسته یک مشت مرفه بی‌درد که از برگزار نشدن فلان کنسرت موسیقی خلاف اخلاق رگ‌های گردنشان بیرو...