عملیات آبخیزداری در 32 هزار هکتار از حوزه‎های آبخیز تهران...

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران گفت: تاکنون ۳۲هزار هکتار از مساحت حوزه های آبخیز این شهرستان شامل ۳ حوزه آبخیز کن، وردیج و واریش و توچال زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است....