اصلاح نژادبه تحقق اقتصادمقاومتی دربخش دام و طیور کمک می‌کند...

مدیرعامل شرکت نهاده‌های دامی جاهد گفت: برای دستیابی به اصول اقتصاد مقاومتی در بخش دام و طیور یکی از کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم اصلاح نژاد است که تا به امروز اقدامات گسترده‌ای در کشور در این خصوص...

سه شاخص امنیت غذایی از سوی بانک جهانی

مدیرعامل شرکت‌ نهاده‌های دامی جاهد با اشاره به افزایش روز‌افزون جمعیت در جهان گفت: برای تأمین غذای مردم جهان استفاده از روش‌ جدید علمی لازم است و روش ژنتیکی اصلاح نژاد در کشور آغاز شده است. ...