هزار هزار میلیاردتومان در شبکه بانکی،تولید،تشنه حمایت مالی!...

روزنامه کیهان در گزارشی نوشته است: دولت روحانی مرداد ماه ۱۳۹۲ کار خود را رسماً آغاز کرد، آمارهای موجود در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد، «حجم نقدینگی کشور» در آن زمان حدود ۴۹۰ هزار میلیارد ...