دولتی‌ها در روزهای 19 و 23 رمضان 2ساعت دیرتر سر کار می‌روند...

هیات وزیران در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور مصوب کرد با توجه به فرا رسیدن شب های قدر، زمان شروع به کار تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی در سراسر کشور در روزهای نوزدهم و بیست و سوم...

به کمپین من از برند بازی بدم می آید، بپیوندیم...

فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و اظهارات ایشان درباره ضرر و زیان برند بازی های نوکیسگان تازه به دوران رسیده برای تولیدات و کارگران داخلی به خوبی نشاندهنده این موضوع است که معظم ...