اقتصاد مقاومتی

حل مشکلات اقتصادی با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی...

اقتصادپرس: مشکلات بسیاری وجود دارد که در کنار اقتصاد نفتی کشور را دچار رکود کرده و رشد اقتصادی را سخت می نماید؛ علت اصلی رشد منفی صنایع کشور رکود است که از عواملی همچون فشارهای ناشی از تحریم، بالا بو...