حقوق نجومی و بخشش‌های میلیاردی

در چند روز اخیر با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور به دفتر شهردار تهران، بحثی مطرح شد که شهرداری تهـران، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، قریب به ۲۲ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های شهر تهران را به مدیران...