مردم عزاداری دولت در شب واریز یارانه را باور کنند!...

واقعا مردم مانده‌اند که عزاداری دولت در شب واریز یارانه را باور کنند یا ارقام و اعداد درخشان فیش‌های نجومی را! همین ناراستی‌ها و برخوردهای دوگانه است که دل مردم را از دست اعوان و انصار اعتدال خون کرد...
حقوق‌های نجومی

دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی لیاقت ماندن ندارند...

اقتصادپرس: رهبر انقلاب: دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کس...

تعیین سقف ۱۰میلیونی برای حقوق‌‌ها/ استرداد حقوق‌های نجومی...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تومان ...

حقوق دولتی‌ها ذیل سیستم دولتی پرداخت و ثبت می‌شود...

مردم و رسانه‌ها نسبت به حقوق‌های نجومی مدیران آگاهی نداشتند و تا قبل از این، این موضوع برجسته نشد، اما دولت چطور؟ مگر نه این است که این حقوق‌ها همه ذیل سیستم دولتی پرداخت می‌شده و ثبت می‌شده است؟ ...

حقوق‌های نجومی در جیب برخی مدیران

در حالی که برای افزایش ۱۰۰ هزار تومان حقوق سالیانه میلیون‌ها کارگر ۶ ماه مذاکره و چانه‌زنی صورت می‌گیرد، طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی شکل گرفته‌اند که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. ...