صندوق توسعه جیبی!

روزنامه جوان نسبت به حقوق‌های کلان مدیران صندوق توسعه ملی واکنش نشان داده است:‌ شنیده‌های خبرنگار «جوان» حاکی است بالاترین حقوق دریافتی در سیستم دولتی را در صندوق توسعه ملی و در رأس آنها رئیس صندوق م...