تصمیم ناگهانی پس از 3 سال برای حقوق‌های نجومی...

افزایش و ترکیب هزینه‌های جاری دولت یازدهم بهانه بی‌خبری از حقوق‌های نجومی را رد می‌کند و دستور رئیس‌جمهور برای استرداد حقوق‌های نجومی و عزل متخلفان، موج‌سواری دولت روی موج افکارعمومی است. آیا این موج...