برنامه ششم توسعه کشور با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد...

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه برنامه ششم توسعه کشور با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: یکی از سیاست‌های کنونی دولت تلاش برای فرارکردن از زیر بار مسئولیت‌ها...