رایزنی برای صادرات مبلمان به ایتالیا

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکننده مبلمان به برخی مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: عدم تامین مواد اولیه باکیفیت با وجود تعرفه بالا، حضور قدرتمند رقبا و تأثیر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام شده ...