سفارس ساخت کشتی به خارجی‌ها به صلاح کشور نیست...

نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که سفارش ساخت کشتی به خارج به صلاح کشور نیست، گفت: با توجه به مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی، کشتیرانی‌ها و بهره‌برداران حوزه دریا باید به صنایع د...

کارت سوخت به شرط رفع اشکالات مانع موثر قاچاق است...

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که با مدیریت سوخت در کشور نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت گفت: استمرار فعالیت سامانه هوشمند سوخت به شرط رفع اشکالات قبلی در جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت بهین...