“اقتصاد مقاومتی”؛ محور اصلی همایش اقتصاد شهری...

رئیس همایش بین‌المللی اقتصاد شهری با بیان این‌ که شعار امسال، محور اصلی همایش بین‌المللی اقتصاد شهری است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اقدام و عمل، زمانی است که بتوان به خوبی از پتانسیل‌های موجود...