واردات کمتر به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند...

عضو اتاق فکر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان اینکه بورس انرژی می‌تواند منابع مالی و نقدینگی برای صنعت آب و برق تأمین کند، گفت: برای نزدیک شدن به عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی باید علاقه ک...