نقش مناطق شمالی تهران در افزایش قیمت

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه در جهش قیمتی که ۴ سال پیش در مسکن داشتیم، مناطق شمالی تهران سهم بیشتری داشتند، گفت: بازار مسکن متاثر از عوامل مختلف با رونق یا رکود مواجه می‌شود....

“قانون اساسی” دولت را مکلف به تامین مسکن کم‌درآمدها می کند...

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که تامین مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولتها بر اساس نص صریح قانون اساسی است، گفت: متاسفانه به دلیل نبود برنامه جامع و مدیریت خوب و منسجم، دولتها نتوانس...

بازار مسکن بر لبه تیغ

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این که با تحریک تقاضا نمی توان بازار مسکن را از رکود خارج کرد، گفت: بازار مسکن روی لبه تیغه و پرتگاه حرکت می کند که در آن همه فروشنده شده اند و مشتری وجود ندارد...

سیاست تحریک تقاضا تاثیری در خروج از رکود مسکن ندارد...

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که دولت فقط با روش تحریک تقاضا و افزایش وام خرید نمی‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند، گفت: اگر رویکرد تنها تحریک تقاضا برای رونق بازار مسکن باشد که این...