یارانه‌های حذف شده به حساب مدیران رفت

وطن امروز نوشته است: «پولدار نیستیم که یارانه بدهیم!» این جمله را وزیر نفت گفته است. رئیس‌جمهور نیز بارها و بارها به کنایه یا مستقیم، از پرداخت یارانه به مردم انتقاد کرده است. یکی از مشاوران رئیس‌جمه...