نقدی به یک مقایسه ضعیف اقتصادی در سایت«هَاوماچ دات نت»...

در حالی که سایت «هَاوماچ دات نت» در گزارشی ریالِ ایران را پایین‌ترین ارزش در برابر دلار و ضعیف‌ترین واحد پولی معرفی کرده که این سایت بدون در نظر گرفتن مولفه "برابری قدرت خرید" خطای فاحشی را مرتکب شده...