خطر احتکار ارز و افزایش تورم

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانکها به هر بازار مالی که وارد می‌شوند چون از منابع مالی بالایی برخوردارند، در آنجا یک سونامی ایجاد می کنند و بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست. ...