از حضور شرکتهای ایرانی حمایت می کنیم

معاون اداره کل آمریکای وزارت امور خارجه گفت:حوزه صنعت سد، نیروگاه، آب و فاضلاب در کشورهای آمریکای لاتین برای کشور ما می‌تواند بازار هدف خوبی باشد و در منطقه مذکور پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در حوزه...