ترخیص غیرقانونی ۱۵۰ تن برنج از گمرک شهید رجایی در مرداد...

وزیر جهاد کشاورزی ۲۶ خرداد امسال اعلام کرد که پیرو مصوبه شورای اقتصاد بخشنامه صادر شده از آخرین روز تیر ماه به بعد حتی یک کیلوگرم برنج وارد کشور نمی‌شود اما جالب اینکه از همین تاریخ به بعد فقط ۱۵۰ تن...

آخرین وضعیت یارانه صادراتی شیرخشک و لبنیات از زبان حجتی...

وزیرجهاد‌کشاورزی گفت: یارانه صادراتی شیرخشک( و معادل آن لبنیات) تازه ابلاغ شده اما هنوز در اختیار قرار نگرفته است و باید ببینم چه می‌شود، اما وزرات جهادکشاورزی (برای تنظیم بازار) خود اقدام به جمع آور...