دریافت گواهی‌نامه در اجرای نمای ساختمان الزامی است...

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تشکیل کمیته حوادث ساختمانی را از برنامه های مهم وزارت راه و شهرسازی عنوان و تاکید کرد: پیگیری حقوقی و قضایی پرونده حوادث ساختمانی برعهده قوه قضاییه است....

نمی‌توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد ۵ درصدی قیمت مسکن در چند ماه گذشته پایین تر از نرخ تورم بوده است، گفت: اعتقادی نداریم که می توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد و بتوانیم تک تک ق...

انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی همه بانک‌ها می‌توانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) کنند که این فرآیند به افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش ...