رهبر انقلاب: قدرت فقط به سلاح و پول نیست، ما باید قوی باشیم...

رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تاکید کردند: ما نباید ضعیف باشیم، باید قوی باشیم؛ قدرت فقط به سلاح و پول نیست؛ مبنای اصلی قدرت، ایمان و پایداری است. دشمن ا...