پروژه حذف جهاد سازندگی در دولت اصلاحات تکمیل شد...

فرمانده گردان مهندسی جهاد سازندگی گیلان در دوران دفاع مقدس با بیان این که جهاد سازندگی به منظور آبادانی روستاها به دستور امام خمینی(ره) شکل گرفت، گفت: پروژه حذف جهاد سازندگی از دوره بازرگان آغاز و در...