از مقاومت در خان طومان تا جهاد اقتصادی در شالیزارهای ساری...

همسر شهید مدافع حرم محمود رادمهر گفت: اعتقادم این است آینده جبهه مقاومت بسیار روشن است و با پیروزی رزمندگان اسلام همراه خواهد بود و من نیز در جبهه مقاومت اقتصادی برای آینده روشن سرزمین و فرزندانم همچ...