مبدا خودروهای آمریکایی وارد شده به ایران کجاست؟...

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه خودروهای آمریکایی وارد شده به ایران اصالت آمریکایی ندارند، تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو را سلیقه‌ای عنوان کرد و گفت: خودروهای وارداتی تنها ۴ درصد از سهم با...