دولت توفیقی در جذب سرمایه‌گذار خارجی پسابرجام نداشته است...

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه استقبال از هیات‌های خارجی نباید باعثبی‌اعتنایی دولت به سرمایه‌گذاران داخلی شود، گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی با ریشه‌یابی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی قابل حل ا...