انحصار در صنعت خودرو از بین برود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت خودرو تاکید کرد: انحصار در صنعت خودرو باید از بین برود تا با شکل گیری یک شرایط برابر، خودروسازا...