افزایش٩۵میلیون لیتری مصرف بنزین درروزهای پایانی تابستان...

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: پیش بینی می شود در روزهای آینده که به پایان سفرهای تابستانی نزدیک می شویم، مصرف بنزین به ٩۵ تا ١٠٠ میلیون لیتر در روز افزایش یابد که البته برای تامین آن مشکل...