بزرگترین مزایده‌ تاریخی سال ۹۵ در انتظار برنده نهایی...

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ایران می‌گوید در مزاید ه‌ای که دیروز برای واگذاری جایگاه‌های سوخت برگزار شد، بیش از ۳۳۳ پاکت پیشنهاد قیمت رسیده که در تاریخ واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه است....

۰ میلیارد تومان واگذاری جایگاه‌ سوخت به بخش خصوصی...

یک سالی است که جایگاه‌های سوخت در لیست واگذاری دولت و سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه در نزدیکی هفته دولت ۱۲۱ جایگاه سوخت به مزایده گذاشته می‌شود، گفت: امید...

آغاز جهش چراغ خاموش مصرف بنزین

سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای چندمین بار متوالی در طول چند هفته گذشته با انتقاد از ادامه فعالیت سامانه هوشمند سوخت و هزینه بر بودن فعالیت این سامانه در بخش بنزین، تاکید م...