افزایش حاشیه‌نشینی در کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۹۵ شهر کشور دارای بافت‌های میانه‌ای فرسوده و ناکارآمد هستند، به شناسایی ۲۷۰۰ محله برای مطالعات بافت ناکارآمد در۵۴۴ شهر اشاره کرد و گفت: متاسفانه شاهد افزایش پد...