مهلت۱۰هزار و۷۰۰واحد تولیدی برای ثبت‌نام دریافت تسهیلات جدید...

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه براساس تصمیمات جدید تعداد واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی افزایش یافته است، گفت: واحدهای تولیدی فقط تا پایان ...