سازمان بورس شفاف سازی کرد

این روزها در برخی رسانه‌­ها شایعاتی در مورد تاخیر در افشای به­ موقع صدور مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس شنیده می ­شود و این در حالی است که متولیان سازمان بورس این شایعات را بی اساس می‌دانند. ...