افزایش ۲درصدی تولیدات کشاورزی باتوسعه دیم طی ۵ سال آینده...

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قرارداد مشترک ایران با سازمان جهانی ایکاردا برای توسعه کشت دیم در ایران گفت: در دوره‌ای ۵ ساله و در سطحی بالغ بر ۲ میلیون هکتار توسعه کشت دیم و افزایش ۲۵ درصدی تولید فرا...

شکست رکورد خرید گندم

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به خرید ۱۰.۷ میلیون تن گندم گفت: احتمالاَ رکورد تاریخ خرید گندم کشور در سالجاری با خرید تضمینی بیش از ۱۱ میلیون تن شکسته می‌شود....