پیشنهاد جدید برای صادرات برق

کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران با بیان اینکه "افزایش صادرات برق یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد مقاومتی است"، پیشنهاد کرد که دولت به جای طلب بخش غیردولتی از وزارت نیرو به این بخش گاز ...