نقدینگی صدهزار میلیاردی درشرایط رکودتولید به تورم می‌انجامد...

یک کارشناس اقتصادی گفت:در کوتاه‌مدت افزایش عرضه کالا و خدمات محدود است و امکان همتراز شدن میزان تولید با نقدینگی وجود ندارد، بنابراین رشد میزان نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح عمومی ق...