تولید زیتون کاهش یافت

عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون گفت:با توجه به آمار و ارقام موجود از استان ها، تولید زیتون کنسروی به سبب تغییرات جوی و سرمای ابتدای سال با کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی مواجه خواهد بود. ...