ذخیره گندم از ۱۸ روز به ۶ ماه رسید

امسال با خرید تضمینی حدود ۱۰.۵ میلیون تن گندم، یک رکورد جدید در تاریخ کشاورزی ایران رقم خورد. در سال ۸۳ با افزایش تولید داخلی و خرید تضمینی گندم در این بخش به خود کفایی رسیده بودیم ولی در سال‌های بعد...