تولیدکنندگان مواد اولیه را گرانتر از نرخ جهانی خرید می‌کنند...

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این که تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه را گرانتر از نرخ جهانی خرید می‌کنند گفت: موسسات مالی اعتباری نیز ۳۲ درصد از تولیدکنندگان بهره دریافت می‌کنند. ...