ورود مجدد میوه‌های قاچاق و دستور وزیر

در پی عرضه مجدد محصولات قاچاق به ویژه میوه در بازار مصرف،‌ وزیر کشاورزی دستور داد ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی در وزارتخانه متبوعش تشکیل شود تا به صورت ویژه معضل قاچاق محصولات کشاورزی پیگیری شود. ...