انتقال تکنولوژی پیش شرط هر نوع واردات

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،با بیان اینکه ما برای به صرفه بودن تولیدات خود باید از ظرفیت واردات نیز استفاده کنیم،گفت: انتقال تکنولوژی برای بومی سازی دانش فنی و همچنین ممانعت از ورود کالای ...