باغدار میلیاردری که با باربری امرار معاش می‌کند...

کشاورزان می‌گویند با این همه مشکلات بگیر و ببند وزارت جهاد، کمبود آب، گرانی کود و سم و نبود مشتری پس از برداشت محصول اگر باغ‌های میلیاردی‌مان را بفروشیم، پول را در بانک بگذاریم و سودش را بگیریم مقرون...