3 هزار دفتر ICT روستایی تعطیل شده‌اند

دبیر انجمن ICT روستایی کشور با بیان اینکه تاکنون ۳ هزار دفتر تعطیل شده‌اند، گفت: با تفاهم تازه مخابرات و پست بانک ۳۵ تا ۷۵ درصد از کارمزد ماهیانه خدمات بانکی دفاتر بابت ساختمان و ۲۰ درصد بابت وثیقه ن...

توسعه صادرات تعاونی‌ها اولویت وزارت تعاون در پسابرجام...

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه صادرات تعاونی ها جزو اولویت های امسال و سال آینده است تا در فضای پسابرجام، تعاونی ها با فرهنگ صادرات و شیوه رقابت در بازارهای جهانی به صدور کالای...