جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه بنادر تجاری کشور...

مدیرعامل سازمان بنادر از جذب سرمایه گذاری ۵میلیارد دلاری برای توسعه بنادر تجاری کشور خبر داد و گفت: بخش خصوصی نیز تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان معادل حدود یک میلیارد دلار در بندر شهید رجایی سرمایه‌گذار...