تعرفه‌های مناسب مخابراتی به زودی تصویب می‌شود...

رییس سازمان تنظیم مقررات از تعیین تعرفه‌های مناسب مخابراتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در اولین گام تعرفه‌ای که باعث می‌شود ارائه‌ی خدمات با سرعت بیشتری بهبود پیدا کند در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب ...